Certifikácia rúr STABI OXY +

Oznamujeme Vám, že certifikácia rúr STABI OXY + z PP-RCT/Al/PP-R na inštalácie tlakových rozvodov studenej pitnej a teplej úžitkovej vody bola úspešne ukončená.

SK certifikát OXY + 1 str SK certifikát OXY + 2 str Vyhlasenie OXY+ 1 str Vyhlasenie OXY+ 2 str