Výrobný program

Výrobca

SANITAS spol. s r.o. Myjava, Slovenská republika

SYSTÉM SANITAS PP-R

– plastový systém z polypropylénu pre vnútorné rozvody vody a vzduchu v šedej, zelenej a bielej farby, resp. vo farbe podľa želania zákazníka.

Technológia výroby

– rúry sa vyrábajú vytlačovaním na vytlačovacích linkách.
– tvarovky sa vyrábajú vstrekovaním na vstrekovacích lisoch.

Z ekologického hľadiska ide o plne recyklovateľné výrobky. Pri výrobe a pri aplikácii sa nepoužívajú ani nevznikajú látky škodiace zdraviu ani životnému prostrediu.

Charakteristika a výhody systému

– plastový potrubný systém pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody, ústredného a podlahového vykurovania, rozvody vzduchu alebo iné použitie v priemysle a poľnohospodárstve,
– vysoká životnosť pri zachovaní vysokej úžitkovej hodnoty,
– odolný voči korózii, vodnému kameňu a vynikajúca chemická odolnosť,
– hygienicky nezávadný,
– nízka hmotnosť, nízka teplotná vodivosť,
– rýchla, jednoduchá a čistá montáž.

Vyrábaný sortiment

RÚRY – celoplastové sú vyrábané v priemeroch (vonkajší priemer rúry) 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm v tlakových radách S5 (PN 10), S3,2 (PN 16), S2,5 (PN 20) a trojvrstvové STABI rúry v tlakovej rade S2,5 (PN 20), STABI OXY + v tlakovej rade S4 a rúry GF v tlakovej rade S205 (PN 20),

TVAROVKY – celoplastové sú vyrábané v priemeroch (vnútorný priemer – hrdlo tvarovky) 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm iba v tlakovej rade S2,5 (PN 20),
– kombinované (plast + poniklovaná mosadz) v priemeroch 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm s mosadznými závitmi o veľkosti 1/2″, 3/4″, 1″, 5/4″, 6/4″ a 2″, taktiež len v tlakovej rade S2,5 (PN 20),

PLASTOVÉ ARMATÚRY – plastové telá v kombinácii s mosadzným vrškom (prechodné a podomietkové ventily) alebo mosadznou guľou (guľový kohút) v priemeroch 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, taktiež iba v tlakovej rade S2,5 (PN 20).

Príklad technických riešení výrobkov SANITAS zaručujúcich životnosť minimálne 50 rokov

1. Prevedenie mosadzného zástreku
DG prechodka priama vonkajsi

DG prechodka priama vnutorny

Ako jediní na trhu dodávame DG-prechodky v prevedení, ktoré je vidno na obrázku „A” už od dimenzie ½“. Šesťhran mosadzného zástreku slúži na dotiahnutie DG-prechodky do protikusu. Výhoda v porovnaní s ostatnými výrobcami PP-R spočíva v tom, že našu DG-prechodku možno uťahovať klasickým vidlicovým kľúčom a je vylúčené riziko pootočenia mosadzného zástreku voči plastu a následnej netesnosti spoja. K takémuto prípadu môže dôjsť u prevedenia DG-prechodky „B” pri jej doťahovaní do protikusu hrubou silou, keď výrobok uťahujeme za plast.

2. Hrúbka steny tvaroviek

Koleno 90

Hrúbka steny PP-R tvarovky (na obrázkoch ako kóta „H”) nie je jednoznačne stanovená v žiadnej dostupnej norme. Niektorí výrobcovia PP-R sa v záujme znížiť výrobné náklady uchyľujú k „stenšovaniu” hrúbky stien tvaroviek na minimum (obr.C), čo môže mať za následok zníženie ich životnosti hlboko pod 50 rokov. Snahou firmy SANITAS je minimalizovať riziká spojené s možnosťou akéhokoľvek poškodenia alebo deformácie našich výrobkov v zhotovenom rozvode vody.
Na základe našich dlhoročných skúseností so spracovaním polypropylénu dnes vieme, že tvarovka a rúra s rovnakou hrúbkou steny majú odlišné vlastnosti pri vnútornom pretlaku teplej vody. Rozdiel spočíva v tom, že tvarovka nevydrží rovnaké zaťaženie ako rúra. Dôvodom je odlišnosť technológie výroby rúr (vytlačovanie) a výroby tvaroviek (vstrekovanie). Tieto naše poznatky potvrdzujú aj tlakové skúšky našich výrobkov, ktoré pravidelne uskutočňujeme na vlastných skúšobných zariadeniach.
Aby sme zaručili minimálne 50 ročnú životnosť nášho systému rozvodov vody, vyrábame tvarovky, ktoré majú aspoň o 20 % hrubšiu stenu, ako je hrúbka steny rúry príslušnej dimenzie ( tlakovej rady S2,5).

Deklarovné použitie

Klasické rúry
– S5 (PN 10) – rozvody studenej vody a podlahové vykurovanie,
– S3,2 (PN 16) – rozvody studenej vody s vyšším tlakom, teplej úžitkovej vody s nižším tlakom a rozvody vzduchu,
– S2,5 (PN 20) – rozvody teplej úžitkovej vody a rozvody vzduchu.

STABI rúry
-S2,5 (PN 20) – trojvrstvové rúry (PP-R/AL/PP-R) sú určené na rozvod teplej vody a ústredného vykurovania. Vnútorná polypropylénová rúra je pri vysokej teplote (asi 300°C) spojená s hliníkovou fóliou a následne prekrytá vonkajšou vrstvou polypropylénu (0,5 – 0,8 mm hrúbky).
Vďaka hliníkovej vrstve rúra získa nielen lepšiu tlakovú a teplotnú odolnosť, ale i vlastnosti typické pre kovové rúry ako sú vyššia tuhosť a nižšia tepelná rozťažnosť.

STABI OXY +
-S4 – trojvrstvové rúry (PP-RCT/AL/PP-R) so 100%-nou kyslíkovou bariérou sú určené na teplú vodu a vykurovanie do 90°C. Táto rúra má väčší prietokový profil, vysokú pevnosť, stabilitu a dĺžkovú rozťažnosť porovnateľnú s kovovými rúrami.

GF rúry
-S2,5 (PN20) – trojvrstvová rúra so sklovláknom určená teplú vodu a nízkoteplotné vykurovanie do 70°C. Vonkajšia i vnútorná vrstva sú z klasického PP-R a medzi nimi je koextrúziou vložená stredná vrstva zo špeciálneho polypropylénu kombinovaného so sklenými vláknami (PP-R+GF). Táto vrstva zabezpečuje vysokú ohybovú tuhosť a veľmi nízku tepelnú rozťažnosť.

Prevádzkové podmienky nájdete v sekcii montážny predpis (Dokumenty)

Certifikáty, osvedčenia a normy pre výrobu

– kópie certifikátov a osvedčení nájdete v sekcii certifikáty (Dokumenty)
– ISO 9001:2015/EN ISO 9001:2015.
– EN ISO 15 874.
– medzinárodné normy ISO 3212, ISO 7279.
– nemecké normy DIN 8077, DIN 8078, DIN 16 962, DIN 4726.
– technické podmienky F-120/ISO/TÚ.

Technické špecifikácie

materiál – štatistický kopolymér polypropylénu (random kopolymér)
technológia výroby – rúry sú vyrábané vytlačovaním, tvarovky vstrekovaním.
montáž – spájanie polyfúznym zváraním.
povrchová úprava – rúry a tvarovky v šedej, bielej a zelenej farby.
– voľné kovové časti sú z mosadze, prípadne poniklovanej mosadze.
– na povrchu rúr je čierna identifikačná potlač, červená pozdĺžna čiara pri tlakovej rade S2,5, modrá pozdĺžna čiara pri tlakovej rade S3,2.

Dodávateľské a obchodné údaje

balenie – rúry v polyetylénových rukávoch, tvarovky v polyetylénových rukávoch a kartónoch, počty kusov a balení sú uvedené v katalógu. ( Dokumenty)
skladovanie – kryté sklady (temperované, čisté, ochrana pred slnkom a mrazom), podrobné informácie v skladovacom predpise (Dokumenty)

Záruka a reklamácie

– na výrobky firmy SANITAS sa poskytuje záruka 10 rokov.
– na uplatnenie záručných podmienok je nutný zváračský preukaz na polyfúzne zváranie.
– postup pri reklamácii je uvedený v reklamačnom poriadku (Dokumenty).

Obchodné a dodávateľské podmienky

– samostatne spracované vo všeobecných a obchodných podmienkach (Dokumenty)