Rozoberateľný spoj


Rozoberateľný spoj

D
[mm]
G
[„]
C
[mm]
20 3/4 78 123.2020 20 100 0.081
25 1 82 123.2525 10 100 0.126
32 5/4 86 123.3232 5 50 0.215
40 7/4 96 123.4040 2 20 0.322

Legenda:
A - hĺbka naváracieho priemeru,    B - vzdialenosť od stredu,    C - celková dĺžka,    D - navárací priemer,    G, V - veľkosť závitu,    R - rozteč,    t - hrúbka steny
- číslo výrobku,    - balenie malé (ks),    - balenie veľké (ks),    - hmotnosť (kg),    - farba